Služby

GM IN MOTION

 

Sme personálno-poradenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním práce a personálnym lízingom pre kandidátov zo Slovenska a Čiech do krajín celej Európskej Únie. Našim prvoradým cieľom je kvalitne a na profesionálnej úrovni poskytovať služby v oblasti ľudských zdrojov, rovnako pre zamestnávateľov ako i pre záujemcov o zamestnanie.

 

Zámerom G&M in motion je stať sa v čo najkratšom období popredným dodávateľom služieb kompletného outsourcingu ľudských zdrojov pre priemysel, stavebníctvo, cestovný ruch, ale i administratívu. Jedným z predpokladov úspešnosti je náš tím, ktorého každý člen disponuje dlhodobými skúsenosťami z oblasti služieb pre výrobné ale i nevýrobné podniky, personálneho poradenstva a pracovno-právnych vzťahov. Do portfólia nami poskytovaných služieb patrí personálny leasing,outsourcing a direct recruiting.

 

G&M in motion vykonáva svoju činnosť na základe:

  • Rozhodnutia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny s číslom AA/2010/3591/3365/OISS vydané dňa 27.01.2010 na vykonávanie činnosti Agentúry dočasného zamestnávania (ADZ).
  • Osvedčenia o živnostenskom oprávnení č. OŽP-C/2010/06873-2 na vykonávanie živnosti Sprostredkovanie zamestnania za úhradu.

 

GM IN MOTION

Služby pre zamestnancov

GM IN MOTION

Služby pre zamestnávateľov