O nás

Profil spoločnosti

Sme personálna spoločnosť a našim cieľom je na profesionálnej úrovni poskytovať služby v oblasti ľudských zdrojov. V súčasnom konkurenčnom prostredí sa stáva kvalita zamestnancov jedným z kľúčových predpokladov úspechu výrobných i nevýrobných podnikov a práve preto sa našim klientom snažíme poskytnúť flexibilitu + rýchlosť + kvalitu a samozrejme zníženie nákladov pri zabezpečovaní pracovnej sily tak, aby sa mohli plne sústrediť na dôležitejšie činnosti svojho podnikania a jeho budúcnosť.

Ponúkame obsadenie trvalých a dočasných pracovných pozícií vhodnými pracovníkmi, výkon sezónnych a nárazových prác našimi zamestnancami.

Naše základné atribúty sú:

  • Rýchlosť a kvalita náboru
  • Individuálny prístup = rešpektujeme jedinečnosť každého klienta
  • Zodpovedné riešenia v súlade s platnými právnymi predpismi
  • Diskrétnosť a ochrana obchodného tajomstva Pravidelná starostlivosť o existujúcich klientov

Naša filozofia je založená jednoznačne na Vašej spokojnosti a preto veríme, že sa o tom osobne presvedčíte.