Služby pre zamestnávateľov

GM IN MOTION

 

Portfólio poskytovaných služieb:

 

Direct Recruiting

 • vyhľadávanie kandidátov
 • personálne interview, ktoré uskutočňujeme so všetkými kandidátmi, ktorí spĺňajú základné požiadavky na obsadzovanú pozíciu
 • uskutočnenie požadovaného testovania kandidátov (testy zručnosti, praktické testy), prípadne psychodiagnostiky
 • vypracovanie hodnotiaceho materiálu s informáciami o vzdelaní, pracovných skúsenostiach, schopnostiach, charakterových črtách ako i informácie o pracovnom a osobnom potenciále vybraných kandidátov
 • trojmesačnú záruku na kandidáta. V prípade, ak sa vybraný zamestnanec neosvedčí, zrealizujeme nové vyhľadávanie zadarmo.

 

Personálny leasing a outsourcing

 • vyhľadanie a výber leasingových zamestnancov - recruiting, s možnosťou využitia inzertného servisu a assessment services
 • základnú inštruktáž a zaškolenie každého leasingového zamestnanca do pracovnej pozície
 • vedenie personálnej a mzdovej agendy a kompletnej administratívy za pridelených leasingových zamestnancov - payrolling
 • povinné absolvovanie školenia BOZP pre všetkých leasingových zamestnacov
 • rýchlu výmenu zamestnanca v prípade Vašej nespokojnosti
 • možnosť prevzatia zamestnanca do trvalého pracovného pomeru- try & hire

 

Brigádnicky servis

Vyskytli sa u Vás nárazové alebo sezónne práce a stav Vašich stálych zamestnancov nepostačuje? Potrebujete pomoc iba na niekoľko hodín denne? Chcete vykryť krátkodobú či dlhodobú absenciu Vašich zamestnancov? Zabezpečíme Vám brigádnikov!

 

Výhody spolupráce s G & M in motion:


pri personálnom leasingu:

 • okamžité vyriešenie dočasného nedostatku pracovnej sily (sezónne práce, nárazové zakázky, časovo ohraničené projekty)
 • promptné vyriešenie dlhodobejšieho výpadku zamestnanca (PN, MD)
 • možnosť presného vymedzenia trvania pracovného pomeru
 • zníženie mzdových nákladov a nákladov za vedenie mzdovej a personálnej agendy
 • oslobodenie od administratívy spojenej s prijímaním a prepúšťaním nevyhovujúcich zamestnancov
 • zníženie pracovnej záťaže kmeňových zamestnancov (hodinová fakturačná sadzba pre G&M in motion je stále rovnaká, týmto dokáže materská firma odbremeniť kmeňových zamestnancov od nadčasovej práce)
 • rýchlosť zrealizovania Vašej objednávky
 • úspora Vášho času pri vedení a realizácií personálnej agendy a možnosť koncentrácie sa na dôležité ciele Vášho podniku a jeho budúcnosť
 • systém garancií za nami vykonané služby

 

pri direct recruitingu:

 • úspora Vášho času potrebného na vyhľadávanie a selekciu kandidátov a na osobné pohovory
 • minimalizovanie nákladov Vašej spoločnosti pri obsadzovaní pracovných miest
 • spolupráca so skúsenými personalistami
 • rýchlosť zrealizovania Vašej objednávky
 • systém garancií za nami vykonané služby

 

pri brigádnickom servise:

 • osvedčené know-how pre rýchly proces vybavovania objednávok - do 24 hodín
 • zaujímavá cenová politika
 • faktúra za brigádnickýservis je pre Vás nákladovou položkou, nie mzdovou
 • najlacnejšia pracovná sila, je k dispozícii non-stop, aj počas sviatkov
 • okamžité vyriešenie dočasného nedostatku pracovnej sily (sezónne práce, nárazové zákazky, časovo ohraničené projekty)
 • okamžité vyriešenie dlhodobejšieho výpadku zamestnanca (PN, MD)
 • oslobodenie od administratívy spojenej s prijímaním a prepúšťaním nevyhovujúcich zamestnancov
 • systém záruk a garancií za nami vykonané služby
 • ochota modifikovaťsystém spolupráce podľa Vašich požiadaviek
 • vernostný program - prednostný personálny servis, výrazne odlišné platobné podmienky a ceny (zľavy, splátky, atď.)
 • úspora Vášho času potrebného na vyhľadávanie a selekciu brigádnikov