Povolenia a certifikáty

G & M in motion, s.r.o. vykonáva svoju činnosť na základe:


Rozhodnutia Ústredia Práce, sociálnych vecí a rodiny s číslom AA/2010/3591/3365/OISS vydané dňa 27.01.2010 na vykonávanie činnosti Agentúry dočasného zamestnávania (ADZ).


Spoločnosť je držiteľkou štatútu chránenej dielne.


Spoločnosť je držiteľkou pečate bonity udelenou Národným informačným strediskom Slovenskej republiky, a.s.