Poradíme Vám

Ako vplývajú sociálne siete na proces hľadania zamestnania?

Sociálne siete sú celkom dobrým pomocníkom pri hľadaní zamestnania. Viete ako ich efektívne využiť? Ak nie, tak čítajte ďalej. Možno ste zbadali na facebooku komunitu, ktorá bola zameraná na zdieľanie voľných pracovných pozícií, rád a informácií o pracovných pohovoroch, prípadne pracovných veľtrhoch a pod. Tieto komunitné stránky je užitočné sledovať a navštíviť zverejnené zaujímavé stránky zaoberajúce sa pracovnými pozíciami a trhom práce. Ďalším spôsobom je zdieľať Vašu snahu o hľadanie zamestnania pomocou statusu. Takto sa aj priatelia, s ktorými nie ste v častom kontakte dozvedia o Vašom probléme a zvyšuje sa tak Vaša šanca na získanie prijateľnej pracovnej ponuky v krátkom časovom horizonte.

 

 

Ako vytvoriť dobrý dojem pri pracovnom pohovore?

Pri pracovnom pohovore hrá dôležitú úlohu správanie sa, ale aj postoj a reč tela, či oblečenie. Príprava na pracovný pohovor sa začína doma výberom vhodného oblečenia. Na pracovný pohovor je vhodné obliecť sa slávnostnejšie ako zvyčajne, avšak je potrebné vyvarovať sa výstredného oblečenia a doplnkov. Taktiež je potrebné dbať na etiketu, čo u žien znamená napríklad sukňu doplniť silonkami za každých okolností, teda aj v horúcich letných dňoch a pod. Potrebné je dbať aj na postoj a reč tela. Ak Vám osoba vedúca pohovor podá na začiatku pohovoru ruku, pevne ju stisnite, čím dáte najavo sebavedomie a to, že nie ste bojazlivý. Počas pohovoru je dôležité byť vystretý, čím opäť signalizujete sebavedomie a udržiavať očný kontakt, čím dávame najavo priamosť. Najväčšia zbraň je však úsmev a dobrá nálada, ktorá uvoľňuje atmosféru a pôsobí príjemným dojmom na potenciálneho zamestnávateľa.

 

 

Aké je správne vystupovanie v priebehu pracovného pohovoru?

Vystretý postoj, udržiavanie očného kontaktu, pozdrav pevným stisnutím ruky a úsmev sú dôležitými atribútmi správania sa pri pracovnom pohovore. Dôležitá je však aj verbálna komunikácia. Na otázky osoby, ktorá vedie pohovor odpovedajte podľa možností čo najrýchlejšie a pravdivo. Snažte sa upozorniť na svoje dobré vlastnosti a skúsenosti, ktoré máte. Pri hodnotení svojich vlastností a možností však buďte realistický. Používajte kultivovaný jazyk, pokiaľ možno bez slangu. Môžete pozorovať osobu, ktorá vedie pohovor, a jej štýl a prispôsobiť tomu aj svoju prezentáciu, odľahčiť ju, či naopak pridať jej na formálnosti.

 

 

Ako sa pripraviť na pracovný pohovor?

Príprava na pracovný pohovor je dlhší proces, krorý prebieha doma, ešte pred príchodom na pohovor. Príprava by sa nemala zúžiť iba na výber oblečenia. Je dôležité venovať sa aj ďalším otázkam. Je to napríklad otázka pracovnej náplne a popisu pracovnej ponuky. Uchádzač si musí byť vedomý podmienok, ktoré zamestnávateľ stanovil v pracovnej ponuke, a za ktorých bude v prípade prijatia do zamestnania vykonávať prácu. Uchádzač by ďalej mal byť oboznámený s náplňou práce a mal by jej rozumieť, preto ak ste neporozumeli popisu náplne práce v pracovnej ponuke, použite google a internet a snažte sa dozvedieť o danej pozícii čo najviac. Zamestnávatelia často kladú na pracovnom pohovore aj otázky týkajúce sa rôznych prípadových štúdií, čím sa snažia dozvedieť Vaše reakcie na niektoré situácie, ktoré sú pri vykonávaní danej práce pomerne časté. Naštudovanie si informácií o danej pracovnej pozícii Vám môže uľahčiť odpovede na tieto otázky.

 

Nájdite si informácie o spoločnosti, v ktorej budete absolvovať pracovný pohovor. Ide opäť o častú otázku zamestnávateľov a v prípade, že neviete odpovedať na otázky o spoločnosti, môže to znamenať ľahostajnosť voči pracovnej ponuke, čo zhoršuje Vašu pozíciu vo výberovom procese.

 

Ďalšia oblasť, ktorú je potrebné zaradiť do prípravy na pracovný pohovor, je súbor personalistických otázok. Sú to otázky ako napr. Kde sa vidíte v našej spoločnosti v horizonte 5 rokov? a pod. Tieto otázky sa často opakujú, preto si odpovede na nich viete pomerne dobre pripraviť. Rýchla odpoveď na takéto otázky budí dojem, že máte svoje ciele jasne stanovené a poznáte svoje možnosti, čo zvyšuje Vaše šance.

 

Súčasťou pohovoru je zvyčajne aj priestor pre otázky uchádzačov. Je dobré pripraviť si niekoľko otázok v predstihu, keďže stres z pohovoru Vám môže zabrániť vymyslieť otázky priamo v priebehu pohovoru. Pohotovosť v kladení otázok opäť vytvára dojem sebavedomia, bezprostrednosti a cieľavedomosti, čo zvyšuje Vaše šance na úspech.

 

 

Načo si dať pozor pri hľadaní práce v zahraničí?

Ako si hľadať prácu v zahraničí? Je možné dôverovať agentúram, ktoré ju sprostredkúvajú? Aby ste sa vyhli podvodníkom a ostali bez práce a bez peňazí, je dôležité overiť si agentúru, ktorú ste si vybrali. Môžete tak urobiť na Úrade práce, ale aj prostredníctvom internetu. Skúste cez svojich známych zistiť, aké skúsenosti majú s pracovnými agentúrami, a ktoré by Vám doporučili. Overte si aj existenciu zamestnávateľa, u ktorého budete vykonávať prácu v zahraničí a poplatok za sprostredkovanie zamestnania uhraďte až po obdržaní pracovnej zmluvy, resp. po príchode na pracovisko. Ak ste sa stali obeťou podvodu, neváhajte a obráťte sa na políciu a zastupiteľstvo SR v danej krajine.