Novinky

Projekt OP ĽZ

GM IN MOTIONCieľ projektu „Podpora zamestnanosti a zlepšenia prístupu k zamestnaniu osôb z CS UoZ a ZUoZ v spoločnosti G & M in motion, s. r. o.“ je zvýšenie zamestnanosti, zníženie nezamestnanosti a zlepšenie prístupu k zamestnaniu aktiváciou cieľovej skupiny uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie formou tvorby pracovných miest a ich podpory intervenciou v podobe mentorskej a tútorskej činnosti v spoločnosti G & M in motion, s. r. o..

 

Zmena dizajnu a priestorov

S narastajúcim počtom pracovných príležitosti, ktoré naša spoločnosť ponúka vznikla aj potreba väčšieho priestoru. Radi Vás privítame v našich nových priestoroch. Rovnako sme rozšírili aj rady našich kolegov v sídle spoločnosti, aby sme vám aj naďalej poskytovali flexibilné a spoľahlivé služby.

 

Strana  1 Ďalej >